Core Consulting Group

Vision

Vi ska vara bland de bästa i Skandinavien på att bidra till effektiv organisations – och ledningsfunktionsutveckling. Vår strategi är att integrera processinriktad arbetssätt och systemutveckling med effektivt ledarskap och samspel så att det blir våra kunders främsta konkurrensfördel.

Vi tillför några kilo kompetens med vårt arbete som kunden tar över och växlar upp till massvis med kilon av egen kompetens. Efter vi har levererat vårt arbete kan kunden ta över ansvaret och driva utvecklingen framåt till ett önskvärt läge i organisationen.

Med kunden sätter vi upp konkreta mål för vad vi ska göra och leverera. Den konkreta visionen finns i förlängningen av de uppställda målen och beskriver ett önskvärt tillstånd.

Vår Vision är ”att skapa en organisation med modiga tillitsfulla mogna individer och grupper vilka genom eget ansvar aktivt bidrar till att verksamhetens mål och vision uppnås."

Om Oss