Core Consulting Group

Kundfokus

Kunden, den organisatoriska och affärsmässiga nyttan är i fokus. Vi lägger stor vikt att utveckla projekt och utvecklingsinsatser i nära samarbete med kunden för att säkerhetsställa kundens mål och behov. Att utveckla affären och kärnverksamheten så att det resulterar i maximalt tillfredsställda kunder, ägare, ledning, medarbetare och andra intressenter är Cores kärnverksamhet.

Vi hjälper kunden att expandera och utveckla individerna, ledarna, grupperna och avdelningarna i organisationen så att affären och kärnverksamheten i sin tur utvecklas maximalt. Genom bättre samspel inom och mellan grupper, tydligare ledarskap och kommunikation och ökad öppenhet och tillit minimeras tiden för onödiga missförstånd och man kan därigenom ägna mer tid åt sina affärer och kärnverksamhet samt ha mer fokus på kunderna (The speed of Openness and Trust).

Cores signum är Öppenhet och Tillit och integrering av Struktur/System- och Ledarskap/Samspelssidan för att effektivera kärnverksamheten och uppnå reslutat. Cores unika sätt att arbeta utgår från vår Vision, Grundvärderingar och Affärsidé.

Vi jobbar inte med färdigstöpta koncept eller traditionella lösningar utan vi utgår från forskningsbaserade teorier och modeller när vi utformar våra tjänster tillsammans med kunden. Vi varvar process och struktur, och verklighet, erfarenheter och modeller vilka utgår från kundens specifika behov och mål för verksamheten. Vi lägger upp en strategi tillsammans med kunden för att starta arbetet och sedan beroende på vad som händer och vilka behov som dyker upp (t ex konflikter mellan individer eller avdelningar, beroenden av en ledare som talar om vad de ska göra, dysfunktionella attityder, tankemodeller, beteenden etc) så anpassar och utvecklar vi arbetet kontinuerligt för att nå ett så beständigt, varaktigt och verklighetsbaserat resultat som möjligt.

Vi menar att vårt processinriktade arbetsssätt skapar handlingsbenägna, modiga och trovärdiga individer och grupper som genom sin ”nya” kompetens” kan effektfulla resultat individuellt och i de olika grupper del av i riktning mot organisationens mål och behov. Vårat fokus är inte att hålla fast vid att leverera ett visst antal teorier och "pricka av" dem eller att leverera ”en pärm i hyllan” eller en ”lösryckt ledarskapkurs” utan verkan resultat.

Om Oss