Konsulttjänster

Konflikthantering

Eftersom organisationer består av människor med skilda intressen, behov och värderingar är det inte ovanligt att man hamnar i konflikt med varandra.

Medan mindre konflikter kan hanteras kan allvarligare konflikter t.o.m. blockera organisationens möjlighet att uppnå sina mål.

Konflikthantering är en konsulttjänst som kräver stor finkänslighet. De som är inblandade i konflikten vet sällan själva hur det hela startade. Allt de vet är att de känner sig arga, missförstådda och försvarsinriktade.

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att:

Vi menar att konflikter är oundvikliga och man är bara mer eller mindre bra på att hantera dem. Den förmågan går att träna upp. Det finns ingen synlig konflikt som man inte kan hantera.

Konsulttjänster

Nedan hittar du en del av de metoder vi använder oss av i vårt arbete: