Core Consulting Group

Core är ett internationellt konsultnätverk med säte i Stockholm och med filialer och samarbetspartners i Göteborg, Oslo, London och Phoenix, USA. Vi är ett konsultföretag som specialiserar oss på att utveckla förändringsdynamik och genomförandekraft i organisationer.

Vi samarbetar bland annat med Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Cores teorier, modeller och metoder är forskningsbaserade och utvecklas i och med kopplingen till Dr. Anders Wendelheims forskning vid Stockholms universitet i ekonomisk psykologi och den empiriska fältforskningen som sedan 1986 bedrivs i samband med Cores olika typer av uppdrag.

Cores huvudinriktning är organisationsutveckling (OD), kulturförändring och ”Change management”.

Vi har specialiserat oss på metoder för att utveckla en organisations ledningsfunktion, team och ledningsgrupper, coaching och handledning, organisationsdiagnoser (CAS), medarbetarutveckling och konflikthantering.

Vårt mål är att arbeta långsiktigt med resultatinriktat förändringsarbete för att organisationen på ett effektivt sätt ska nå sina uppsatta mål.

Vi utmanar organisationer att bryta invanda traditionella tankemodeller, mönster och beteenden som inte bidrar till organisationens mål och behov.

Vi stödjer våra uppdragsgivares förmåga att nå varaktiga resultat och organisationens långsiktiga mål.

Vi tror att de flesta företagen och organisationerna i Sverige har en sådan oerhörd potential i ökad produktivitet och effektivitet i och med ett tydligt ledarskap och förtroendefullt samspel inom och framförallt mellan grupper och avdelningar. Frågan är hur vi i Sverige ska kunna konkurrera med länder som Kina, Japan och Indien m fl länder i framtiden. Vi tror att våra metoder för förbättrat samspel och ledarskap som på ett smart sätt integreras i organisationens effektiva strukturer och styrsystem kan vara nyckeln till framgång i en konkurrensutsatt marknad och för organisationer som har stora krav på effektivitet.

Om Oss