Core Consulting Group

Grundvärderingar

Våra grundvärderingar gentemot kund är:

Vår grundsyn är att människor och organisationer vill och kan utvecklas mot ständiga förbättringar och effektivare arbetssätt.

Vi tror på individens förmåga och vilja till att ta ansvar för sig själv och för helheten. Vi vill bidra till att öka kvalitén, prestation och effektiviteten i organisationen som helhet i gränssnittet struktur/system och ledarskap. Vi vill verka för ett humant och effektiv organisationskultur som bidrar till maximal effektivitet av organisationen…

Läs om detta i "Det personliga mästerskapet och självkänslan spelar roll för produktionen"

Om Oss