The Openness and Trust Spiral model – The Speed of Trust

”Speed of trust for change” – en effektiv och snabb metod för att utveckla ledare, team och organisationer (Öppenhets- och tillitssppiralen). Vi hittar roten till problemen, inte symptomen..

Modeller

Nedan hittar du de modeller vi använder oss av i vårt arbete: