Konsulttjänster

Utveckling av ledningsfunktion

Core menar att ledningsgruppsutveckling och ledarprogram och andra liknande aktiviteter inte har ett eget syfte utan snarare syftar till att utveckla ledningsfunktionen i organisationen. Det borde vara det primära syftet med den typen av aktiviteter. Ledningens och ledningsgruppens huvudsakliga uppgift är att se till att ledningsfunktionen fungerar som en helhet för alla medarbetare i organisationen.

Målet med vårt arbete är att ledningsfunktionen:

En av de viktigaste uppgifterna för en ledningsfunktion i alla organisationer är att som team aktivt stödja, stimulera, styra och leda individer som leder olika utvecklingssprojekt inom organisationen.

Ledningsfunktionen ska bla kunna:

Utgångspunkten för utvecklingen av ledningsfunktionen är vår organisationsutvecklingsmodell "Ägget".

Exempel på områden och frågeställningar som vi kommer in på är:

Chefer och ledare är kulturbärare och att arbeta med kultur, värderingar och attityder bidrar till ett bättre resultat. Forskningen visar att ett företag under en tioårsperiod med ”rätt kultur” ökat sitt börsvärde med 901 procent och sitt resultat med 756 procent, medan de med ”fel kultur” ökade börsvärdet med 74 procent och resultatet med 1 procent (John P Kotter och James L Heskett, Harvard University 1992). Vi strävar efter att få individer i ledande position ser värdet av att fatta medvetna beslut, vara ärliga, tydliga och modiga i sitt dagliga arbete. Forskningen visar att detta är egenskaper som medarbetare vill se hos sina ledare (studie genomförd 1987, 1995 och 2002).

Vi fokuserar växelvis mellan struktur/system (hårda sidan) och ledarskap/sampel (mjuka sidan) och försöker få till en effektiv integrering av de båda sidorna. Vi tror på ett systemiskt förändrarledarskap som kännetecknas av bred delaktighet, djupt engagemang och aktivt lärande i organisationen. Detta i syfte för att effektivisera transformationsprocessen och organisationens kärnverksamhet.

Konsulttjänster

Nedan hittar du en del av de metoder vi använder oss av i vårt arbete: