CCUP - Core Change Utö Program

Syfte och mål med ledarprogrammet:

Metod:

Program:

Programmet är uppdelat på 3 omgångar.

Programmets händelseförlopp:

Förväntat resultat hos deltagarna:

Läs mer om programmet på vår hemsida. www.corecg.com

Pris:

54 000 kr exklusive moms, resa, kost och logi (kost och logi bokas av deltagaren själv via Utö Värdshus .

Studenter och privatpersoner kan erhålla rabatterat pris. För mer information om detta kontakta Core Consulting group.

Tjänsteprogram