Om Konsulttjänster

Core genomför konsultinsatser inom områdena organisations- och ledningsfunktionsutveckling med särskilt fokus på ökad förändringsdynamik, integrering och handlingsförmåga.

Vårt mål är att arbeta långsiktigt med resultatinriktat förändringsarbete för att organisationen på ett effektivt sätt ska nå sina uppsatta mål.

Vi utmanar organisationer att bryta invanda traditionella tankemodeller, mönster och beteenden som inte bidrar till organisationens mål och behov.

Vi stödjer våra uppdragsgivares förmåga att nå varaktiga resultat och organisationens långsiktiga mål.

Exempel på tjänster:

Referenser:

Konsulttjänster

Nedan hittar du en del av de metoder vi använder oss av i vårt arbete: