Core Consulting Group

Affärsidé

Vi ska leverera unika, snabba och forskningsbaserade tjänster och produkter för ledarskap och organisationsutveckling, som bidrar till att individer och företag förverkligar sina mål.

Vi åstadkommer resultat genom att optimera och integrera organisationens struktur och system med ledarskap och samspel. Ledarskap och samverkan är hävstången i organisationen. Effektiva strukturer och system skapar förutsättningar.

Vi arbetar tillsammans med kunden och har som mål att alltid bidra till ett förbättrat resultat för uppdragsgivaren. Nyckel för att åstadkomma detta är att vårt förhållningssätt präglas av öppenhet och tillit.

Vårt fokus är att konkret förverkliga strategiska mål och visioner samt att ha affären och den organisatoriska nyttan i fokus.

Vi strävar efter att skapa förutsättningar för att det ska råda ett klimat som främjar förändring och utveckling. Målet är att hjälpa kunden att utveckla och effektivisera organisationer samt skapa lärande organisationer.

Vår affärsidé bygger på tre hörnstenar.

Genom att vi tillför öppenhet och tillit så kan vi integrera organisationens ledarskap och medarbetarskap med de strukturer och system som finns i verksamheten.

Vi arbetar processinriktat och varvar forskningsbaserade teorier och tjänster med praktisk träning. Syftet med det är att endast genom träning når individen insikt och mognad vilket leder till ett klimat som främjar 2a ordningens förändring där hela systemet utvecklas och utveckling vilket är nödvändigt för att skapa en genuint lärande organisation.

Drivkraften i vårt arbete och det som alltid styr upplägget för just Dig som kund är Dina mål och Ditt behov.

Om Oss