Välkommen till Core Consulting Group

Core är ett internationellt konsultnätverk med säte i Stockholm och med filialer och samarbetspartners i Göteborg, Oslo, London och Phoenix, USA. Vi är ett konsultföretag som specialiserar oss på att utveckla förändringsdynamik och genomförandekraft i organisationer.

Vi samarbetar bland annat med Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Cores teorier, modeller och metoder är forskningsbaserade och utvecklas i och med kopplingen till Dr. Anders Wendelheims forskning vid Stockholms universitet i ekonomisk psykologi och den empiriska fältforskningen som sedan 1986 bedrivs i samband med Cores olika typer av uppdrag.

Core works with:

Focusing on:

Sustainable and long-term development experience-based and process-oriented education, lectures and research.

We believe in:

“The speed of trust for Change - Openness and Trust are good for Core Business”