Program & Utbildningar

Våra program bygger på upplevelsebaserad inlärning – ett sick sack lärande mellan teori och upplevelser - där deltagarna kan öka sin kompetens och mod för att bli trovärdiga i sin förmåga att omvandla nya insikter till kraftfull handlingsförmåga.

Vi utgår från att det bästa sättet att i grunden lära sig något nytt och att få mod att skapa förändringar av andra ordningen, där hela system förändras, är att utnyttja varje människas unika förmåga att utnyttja sina egna upplevelser och erfarenheter och vilja till lärande. De nya insikterna och kunskaperna du skaffar dig hjälper dig att förstå ditt eget beteende i och utanför arbetet.

Programmen ger deltagarna en djup förståelse för logiken och dynamiken i varaktig förändring samt utvecklar de personliga egenskaper som krävs för att driva förändringsarbete.

Genom att träna och fördjupa din uppmärksamhet på det som faktiskt sker i samarbets- och beslutssituationer kan du finna de underliggande värderingar och psykologiska mekanismer som styr ditt och andras beteenden. Din utökade uppmärksamhet ökar din insikt och gör dig mer medveten om vilka handlingar du bör göra för att åstadkomma förändring. Du utvecklar förmågan att se igenom de förenklingar som ofta leder till skenlösningar och symtombehandlingar på komplexa problem. Det gör det möjligt för dig att handla effektivt i situationer när de uppstår och använda dig själv som katalysator för de processer som driver företagets utveckling framåt. Din möjlighet att påverka ökar, liksom den nytta som din organisation har av dina insatser.

Samtidigt som programmet har den organisatoriska nyttan i fokus, ger det också dig en möjlighet till personlig utveckling i vidare bemärkelse. Den fördjupade självinsikt, lyhördhet, uppmärksamhet och förmåga att skapa djupa relationer som programmet syftar till har verkningar även i ditt liv utanför arbetet. Genom att pröva ut olika handlingsmöjligheter i samspelet med andra kan du vidga din erfarenhetsbas och därigenom öka din säkerhet i komplicerade och emotionellt laddade situationer.

Några citat från tidigare deltagare (kommer nya citat senare):

"Den bästa kursen jag gått, extremt professionella handledare, helt i världsklass, där jag har fått nya självinsikter och kunnat expandera min syn på mig själv och fått praktiska verktyg för att jobba med grupper och organisationsförändring."

“Den här kursen var den jobbigaste och mest omvälvande som jag har gått på och samtidigt den som har betytt mest för mig både arbetsmässigt och privat”

“När jag påbörjade den här kursen var jag en besvärlig operatör som hade tappat tron på allt och alla. Nu sitter jag som medlem i en ledningsgrupp utomlands. Jag hade aldrig kunnat få modet eller kunnat ta chansen till att bryta min tidigae destruktiva beteende mönster, Tack för en omvälvande kurs!”

”Jag bara så stolt över mig själv nu och inser att när jag bad om och fick er hjälp och bestämde mig för att gå på er kurs så är det nog det bästa jag gjorti hela mitt liv.Tror att min nya lyssnade och ödmjuka stil tar fram det jag förr alltid misslyckats visa genom min taskiga attityd,framgång på jobbet eller inte så är det skönt att äntligen kunna njuta av tystnaden och lyssnadet. Det har räddat mitt liv, jag är evigt tacksam”

”Under hösten har jag fått, tillsammans med arbetskamrater, möjligheten att genomföra programmet. Det har varit en resa i förvirringens land som slutade i förändring och förbättring.”

”Jag har deltagit i många ledarprogram och var i grunden rätt skeptisk till vad det här programmet skulle kunna tillföra för nytt. Det har överträffat alla mina förväntningar. Det har varit i särklass det bästa programmet jag har deltagit i. Jag har fått ovärderliga erfarenheter och verktyg i mitt arbete som högre chef. Trodde faktiskt att jag hade gått allt som kunde bidra till att jag skulle kunna bli bättre som chef och förändringsagent. Jag hade totalt fel”

Programutbud

Vi anpassar alla våra öppna utbildningar och genomför dem som interna utbildningar vid behov. Vi genömför dem gärna tillsammans med interna handledare som har lämplig kompetens. Kontakta oss så berättar vi mer.

Om du vill läsa om våra kurser så ladda hem vår utbildningskatalog i PDF-format:

Programutbud